ifl yurdu için wordle https://yurdle.iflpanel.com
Go to file
Aliberk Sandıkçı a996fc3af3 Update index.php
ufak bir değişiklik, verileri güncelleyen samimi arkadaşım Ömer Arda (Kelo)'ya verileri yanlış girdiğinde Web konsolda gözükecek not değiştirildi :)
2024-05-16 15:09:40 +03:00
assets add new effect 2024-01-07 21:37:14 +03:00
src prevent same person two day 2024-01-13 01:00:39 +03:00
.gitignore update 2024-01-07 15:35:18 +03:00
README.md Initial commit 2024-01-03 12:19:36 +03:00
buildzip.sh update zip builder 2024-01-07 12:53:48 +03:00
composer.json update server files 2024-01-07 00:37:32 +03:00
composer.lock update server files 2024-01-07 00:37:32 +03:00
dockerserver.sh server update 2024-01-07 03:27:44 +03:00
index.php Update index.php 2024-05-16 15:09:40 +03:00

README.md

Yurtdle

ifl yurdu için wordle